Trabanten op locatie:

Opstart kosten per Trabant: € 150,-  voor bezorgen van de Trabant (en) rekenen wij  € 0,55 per kilometer.
(maximaal 4 personen per Trabant)


Het huur bedrag per Trabant bedraagt € 250,- (max 4 uur) Dag prijs € 350.- (exclusief bezorgkosten.) (Er mogen maximaal 4 personen per Trabant.). Alle prijzen zijn All-in inclusief BTW.


Maximaal bedrag voor 24 uur bedraagt € 350,- per Trabant. (exclusief bezorgkosten.)
Alle prijzen zijn inclusief BTW, WA verzekering voor de Trabant (er is geen inzittende verzekering voor de deelnemers afgesloten) en een volle tank benzine.

De borg per Trabant bedraagt € 150 Het maximum aan borggeld bedraagt € 750.

Borg word binnen zeven werkdagen teruggestort.

*Stand-by service houdt in dat er tijdens de gehele rit één of meerdere medewerkers van Trabanthuren 'Trabietoer' (onzichtbaar voor de groep) in de buurt aanwezig blijft om een eventueel mankement, lekke band o.i.d. te verhelpen. De kosten voor deze service bedragen: € 150.- euro

 

Betaling:


Bij reservering moet 25% van de totale som die op de overeenkomst staat binnen 8 dagen worden voldaan.

Het resterende bedrag van de overeenkomst dient vóór aanvang van de activiteit door ons te zijn ontvangen.

Bij reserveringen binnen 4 weken moet het totaalbedrag van de rekening geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening van de overeenkomst.

De reservering is pas definitief als er een aanbetaling is gedaan van 25% van de totale huursom.

Betalingen, annuleringen etc. zijn conform de algemene huurvoorwaarden.

 

Aflevering:

De Trabanten staan stipt op het afgesproken tijdstip voor u klaar.

 

Inleveren:

 

De Trabanten worden na afloop van een tocht weer bij het startpunt/eindpunt van de tocht geparkeerd.

Eventuele schade wordt in mindering gebracht op de borgsom of bij een grotere schade, in rekening gebracht.

Indien Trabant niet binnen de maximale huurtijd is afgeleverd is huurder aan verhuurder voor ieder kwartier,
dat de Trabant te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd
een bedrag groot € 17,50 per Trabant, een en ander onverminderd het recht van verhuurder op volledige schade-vergoeding voor zover de schade meer mocht belopen.


Foto-aandenken

Wilt u een leuke herinnering aan uw Trabi-toer?

Voor een meerprijs van € 5 maken wij een foto-afdruk (10x15cm)

die u aan het eind van uw Trabanthuur zo mogelijk direct overhandigt krijgt of word nagestuurd via post.

U kunt eventueel in overleg ook een complete fotoshoot aanvragen.

Dit word geregeld door: FotoBusink


Service:

 

Om u goed en zorgeloos in een Trabant te laten rijden,

krijgt u als klant bij elke verhuring per Trabant een uitleg 'hoe te rijden met een Trabant'.

Omdat het rijden met een Trabant een speciale belevenis is, duurt de gemiddelde uitleg 5 minuten per Trabant.


Wij houden onze Trabanten in topconditie, daarom zal het niet snel voorkomen dat er een storing of defect optreedt. Gebeurt dat toevallig toch, door bijvoorbeeld een lekke band, dan is er altijd een medewerker van ‘Trabanthuren.nl' in de buurt die na uw melding zo snel mogelijk het defect zal verhelpen.


Annuleren:

Zie voorwaarden.


Indien u nog vragen heeft klik dan hier


Belangrijk:


Bij elke activiteit met een Trabant, dient een ieder die de Trabant mogelijk zou gaan besturen een geldig rijbewijs bij zich te hebben. Wij behouden het recht hier naar te vragen bij aanvang van de activiteiten en bij ontbreken vandien, deelname aan de activiteiten in de rol van bestuurder/chauffeur te ontzeggen.


Bestuurders die alcohol of verdovende middelen gebruikt hebben zijn uit gesloten van deelname.

Roken in de Trabanten is niet toegestaan.

Wettelijke overtredingen die tijdens de verhuurtoer gemaakt zijn, komen voor rekening van de huurder.


Onze liefdevol verzorgde Trabanten zijn niet bedoeld om mee te crossen.

 

Wilt u liever crossen dan toeren? Huur dan bijvoorbeeld een crossauto of terreinwagen.